Farmaceutische industrie.

Advies Verkoop Onderhoud

Farmaceutische fabrikanten investeren enorme bedragen in onderzoek en ontwikkeling van geneesmiddelen. Zodra een formulering naar volumeproductie gaat, is de productkwaliteit en herhaalbaarheid tussen batches van cruciaal belang en moet de doorvoer worden gehandhaafd.

Notra/ Expo ondersteunt de farmaceutische productie door het ontwerp en de fabricage van integratiehardware voor procesanalysetechnologie (PAT). Door samen te werken met OEM’s en eindgebruikers, helpt Expo PAT mogelijk te maken voor kritieke real-time procesbewaking voor zowel productontwikkeling als grootschalige productie.

Ga voor meer informatie over onze technologieën die PAT mogelijk maken naar http://www.expopharma.ie

Bovendien gebruiken veel farmaceutische productieprocessen grote hoeveelheden brandbare materialen, zowel poeders als vloeistoffen. Daarom zijn technologieën voor gevaarlijke gebieden op grote schaal vereist in alle faciliteiten, van de behandeling van binnenkomend bulkmateriaal via verwerkingsapparatuur tot verpakking en etikettering. Voor analytische apparatuur zoals draagbare spectrometers, computerwerkstations en labelprinters is bescherming door spoelen en onder druk brengen (Ex p) een ideale oplossing, meestal met behulp van behuizingen.

Typische toepassingen voor Expo-producten in de farmaceutische productie zijn:

  • PAT sondehouders en bemonsteringssystemen
  • Atex bescherming voor process control en on-line analytische systemen
  • Atex bescherming voor computers en printers

Zie onze film:

Vertrouwd door 3000+ klanten

Al meer dan 30 jaar werken wij vanuit Noordwijk voor bedrijven die te maken hebben met toxische gassen en explosiegevaarlijke gassen. Daarnaast werken we samen met de maritieme sector, de overheid en diverse instanties. Wij hebben het vertrouwen van 3000+ klanten, van de multinationals tot het MKB.

 

Waarom kiezen voor Notra?