Lel meter

Advies Verkoop & Verhuur Training Onderhoud

Lel meter

Een lel meter is een meetinstrument dat wordt gebruikt voor de detectie van brandbaar gas en het inschatten van explosiegevaar. Het meet de lel waarde, oftewel het laagste niveau waarbij een gas-luchtmengsel explosief kan worden. Door de lel waarde te meten, kan een lel meter helpen bij het identificeren van potentiële risico’s en het nemen van passende veiligheidsmaatregelen om brand en explosies te voorkomen.

Hoe werkt een lel meter?

Een LEL-meter werkt op basis van verschillende detectietechnologieën, te weten: katalytische sensoren en infrarood sensoren. Katalytische sensoren werken alleen in ruimtes, waar voldoende zuurstof is. Infraroodsensoren zijn kostbaarder, maar vergen ook minder onderhoud en hebben een langere levensduur. Nadeel van infrarood is, dat het geen waterstof detecteert. De sensoren in de meter reageren op specifieke brandbare gassen en produceren een elektrisch signaal dat overeenkomt met de concentratie van het gas in de lucht. Dit signaal wordt vervolgens omgezet naar een LEL-waarde, die wordt weergegeven op het scherm van de meter. Op deze manier kunnen werknemers snel bepalen of het LEL-niveau in een bepaalde omgeving binnen de veilige limieten valt.

Soorten lel meters

LEL-meters, ook wel bekend als Lower Explosive Limit-meters, zijn onmisbaar bij het waarborgen van veiligheid in verschillende omgevingen. Deze meters meten het niveau van ontvlambare gassen in de lucht en helpen bij het voorkomen van potentieel gevaarlijke situaties. We onderscheiden de volgende lel meters:

Draagbare LEL-meters: flexibiliteit en betrouwbaarheid

Draagbare LEL-meters zijn compacte apparaten die gemakkelijk te verplaatsen zijn en bieden een snelle en betrouwbare methode om LEL-niveaus op verschillende locaties te meten. Deze meters zijn ontworpen voor draagbaarheid en gebruiksgemak. Dankzij hun handzame formaat kunnen ze eenvoudig worden meegenomen naar verschillende werkplekken, waardoor snelle en onmiddellijke metingen mogelijk zijn. Draagbare LEL-meters zijn ideaal voor inspecteurs, onderhoudspersoneel en andere professionals die regelmatig de veiligheid van verschillende omgevingen moeten controleren.

Vaste LEL-detectoren: continue Monitoring voor maximale Veiligheid

In sommige faciliteiten is het noodzakelijk om voortdurend het LEL-niveau te monitoren. Voor dergelijke toepassingen zijn vaste LEL-detectoren de perfecte keuze. Deze detectoren worden op vaste punten in een faciliteit geïnstalleerd en bieden een constante en nauwkeurige meting van het LEL-niveau. Met hun geavanceerde sensortechnologie kunnen vaste LEL-detectoren snel en betrouwbaar veranderingen in het LEL-niveau detecteren. Bij het overschrijden van de ingestelde grenswaarden kunnen onmiddellijke waarschuwingen worden gegeven, waardoor er snel actie kan worden ondernomen om de veiligheid te waarborgen. Vaste LEL-detectoren worden vaak gebruikt in industriële omgevingen, fabrieken en andere installaties waar een continue bewaking van het LEL-niveau cruciaal is.

Multigasdetectoren: Veelzijdigheid voor Uitgebreide Gasdetectie

Naast het meten van LEL-niveaus kunnen multigasdetectoren een breed scala aan gevaarlijke gassen detecteren, waardoor ze zeer veelzijdig zijn in verschillende werkomgevingen. Deze geavanceerde LEL-meters kunnen niet alleen ontvlambare gassen meten, maar ook andere potentiële gevaren zoals zuurstoftekort, koolmonoxide en waterstofsulfide identificeren. Dit maakt multigasdetectoren uitermate geschikt voor omgevingen waar meerdere gassen aanwezig kunnen zijn en waar een uitgebreide gasdetectie nodig is. Met hun geavanceerde sensortechnologie en gebruiksvriendelijke interfaces bieden multigasdetectoren een betrouwbare en effectieve oplossing voor het bewaken van de veiligheid.

Waar wordt een lel meter gebruikt?

Het gebruik van een lel meter is essentieel in omgevingen waar brandbare gassen aanwezig kunnen zijn. Enkele voorbeelden zijn:

 • In de chemische industrie om de concentratie van oplosmiddelen in een werkruimte te controleren.
 • Bij brandweeroefeningen en noodsituaties om de aanwezigheid van ontvlambare gassen te detecteren.
 • In laboratoria om de veiligheid te waarborgen en blootstelling aan schadelijke dampen te voorkomen.
 • In de olie- en gasindustrie bij het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden aan pijpleidingen en opslagtanks.
 • Bij tankstations om de luchtkwaliteit te bewaken en het risico op brand of explosies te verminderen.
 • In de verfindustrie om de concentratie van oplosmiddelen tijdens het spuitproces te meten.
 • Bij het hanteren en transporteren van gevaarlijke stoffen om de veiligheid van de werknemers te waarborgen.
 • In de afvalverwerking om de aanwezigheid van ontvlambare gassen in afgesloten ruimtes te controleren.

 

Was is het verschil tussen een lel meter en een gasdetectiemeter?

Een lel meter en een gasdetectiemeter zijn beide instrumenten die worden gebruikt om de aanwezigheid van gassen te meten, maar er zijn enkele belangrijke verschillen tussen beide:

Lel Meter:

 • Een lel meter (Lower Explosive Limit) meet de concentratie van een gas of damp in de lucht ten opzichte van het laagste niveau waarbij het mengsel explosief kan worden.
 • Het meetinstrument geeft informatie over de potentieel explosieve atmosfeer en wordt voornamelijk gebruikt om het risico op brand of explosie te beoordelen.
 • Een lel meter wordt vaak gebruikt in industriële omgevingen waar ontvlambare gassen of dampen aanwezig kunnen zijn, zoals de chemische industrie, olie- en gasindustrie, en bij het werken met oplosmiddelen.

Gasdetectiemeter:

 • Een gasdetectiemeter meet de aanwezigheid en concentratie van specifieke gassen in de lucht, zoals brandbare gassen, giftige gassen, zuurstofgehalte en andere schadelijke stoffen.
 • Het meetinstrument kan worden ingesteld om specifieke gassen te detecteren en kan vaak verschillende sensoren hebben om verschillende gassen te meten.
 • Een gasdetectiemeter wordt gebruikt om de veiligheid te waarborgen, werknemers te beschermen tegen schadelijke gassen en om vroegtijdige waarschuwingen te geven in geval van gaslekkages of atmosferische veranderingen.

Kort samengevat: meet een lel meter de potentieel explosieve atmosfeer op basis van de onderste explosiegrens, terwijl een gasdetectiemeter specifieke gassen en schadelijke stoffen detecteert om de veiligheid te waarborgen en werknemers te beschermen. Beide instrumenten zijn belangrijk voor het waarborgen van een veilige werkomgeving, maar hun functie en meetprincipes zijn verschillend.

Heeft u vragen of bent u op zoek naar advies? Neem contact met ons op!

Bent u op zoek naar een nieuwe gasdetectiemeter of heeft u vragen omtrent de verschillende gasdetectiemeters aarzel dan niet en neem contact met ons op. Notra is dé specialist in gasdetectie en al bijna 40 jaar een betrouwbare partner voor meer dan 3000 klanten. Notra is VCA en ISO 9001 gecertificeerd en uw aanspreekpunt voor advies, productlevering, installatie, inbedrijfstelling en onderhoud. Tevens kunt u bij ons terecht voor verhuur van gasdetectie producten, trainingen en cursussen.

Wij zijn bereikbaar via email op info@notra.nl. Telefonisch kunt u ons bereiken op telefoonnummer +31 713619207.

Vertrouwd door 3000+ klanten

Al meer dan 30 jaar werken wij vanuit Noordwijk voor bedrijven die te maken hebben met toxische gassen en explosiegevaarlijke gassen. Daarnaast werken we samen met de maritieme sector, de overheid en diverse instanties. Wij hebben het vertrouwen van 3000+ klanten, van de multinationals tot het MKB.

 

Waarom kiezen voor Notra?