Biogeochemisch onderzoek.

Advies Verkoop Onderhoud

Biogeochemisch onderzoek

Het monitoren van de reactie van de oceaan op klimatologische en antropogene forcering is van cruciaal belang om de effecten op de wereldwijde koolstofcyclus en de reacties op ecosystemen te begrijpen. Er zijn al fundamentele veranderingen gaande in de biogeochemische cycli van de oceanen, die grotendeels het gevolg zijn van verhoogde atmosferische CO2-concentraties. Toenemend bewijs van grootschalige oceaanverzuring en resulterende deoxygenatie heeft de noodzaak benadrukt om de effecten op biogeochemie en ecosysteemdynamiek te begrijpen.

Een groot aantal sensors van Sea-Bird Scientific wordt gebruikt in biogeochemisch monitoring vanwege de grote comptabiliteit.

Biogeochemical Sensors
Parameter Moored Shipboard Deployments Profiling Floats AUV/ROV
CTD 37/16plusV2/16plus-IM V2 9plus 41/61 49/GPCTD
Dissolved Oxygen SBE 63 SBE 43 SBE 63 SBE 43F (GPCTD)
pH SeaFET V2/SeapHOx V2/
Deep SeapHOx V2
SBE 18/SBE 27 Float pH
Nitrate SUNA V2 SUNA V2/
Deep SUNA
Deep SUNA Deep SUNA
Chlorophyll a
Backscatter
FDOM
ECO/
MCOMS
ECO/
MCOMS
ECO/
MCOMS
ECO Puck
Vertrouwd door 3000+ klanten

Al meer dan 30 jaar werken wij vanuit Noordwijk voor bedrijven die te maken hebben met toxische gassen en explosiegevaarlijke gassen. Daarnaast werken we samen met de maritieme sector, de overheid en diverse instanties. Wij hebben het vertrouwen van 3000+ klanten, van de multinationals tot het MKB.

 

Waarom kiezen voor Notra?