Waarom gasdetectoren kalibreren essentieel is voor de veiligheid van mens en milieu

Gasdetectoren spelen een cruciale rol bij het waarborgen van de veiligheid in diverse omgevingen, variërend van industriële installaties tot laboratoria. Om ervoor te zorgen dat deze detectoren betrouwbaar en nauwkeurig functioneren, is regelmatige kalibratie van vitaal belang. In dit artikel geven we graag aan waarom kalibreren van gasdetectoren essentieel is voor het handhaven van een veilige werkomgeving.

Nauwkeurigheid en Betrouwbaarheid

Het nauwkeurig meten van gasniveaus is cruciaal voor het identificeren van potentieel gevaarlijke situaties. Gasdetectoren dienen periodiek te worden gecontroleerd om verzekerd te zijn van een betrouwbare werking. Onnauwkeurige metingen kunnen leiden tot verkeerde interpretaties van de gasdetectie en het niet tijdig detecteren van gevaarlijke gas concentraties.

Met name elektrochemische sensoren hebben een ppm-levensduur. Dat betekent dat na een grote event, of een aantal kleine, de sensor niet meer nauwkeurig zal meten en opnieuw afgesteld moet worden. Dit ondervangen we meestal door tweejaarlijkse kalibratie, maar kan in sommige gevallen ook vaker moeten, om een veilige werkomgeving te kunnen bieden aan de mens en milieu. Ook kunnen elektrochemische sensoren ‘uitdrogen’ als deze een tijd niet het doelgas hebben gemeten.

Normen en Voorschriften

Om te voldoen aan de geldende normen en voorschriften op het gebied van veiligheid, is het essentieel dat gasdetectoren regelmatig worden gekalibreerd. Veel veiligheidsvoorschriften vereisen periodieke kalibratie om ervoor te zorgen dat de apparatuur voldoet aan de gestelde normen. Door te voldoen aan deze normen wordt niet alleen de veiligheid gewaarborgd, maar kunnen ook juridische problemen worden voorkomen.

Veranderingen in Omgevingsomstandigheden

Omgevingsfactoren zoals temperatuur, vochtigheid en druk kunnen invloed hebben op de prestaties van gasdetectoren. Kalibratie is nodig om deze veranderingen te compenseren en ervoor te zorgen dat de detector betrouwbaar blijft functioneren, zelfs onder variabele omstandigheden. Hierdoor blijft de nauwkeurigheid van de metingen behouden, ongeacht de omgevingsomstandigheden.

Respons- en Hersteltijd Handhaven

De respons- en hersteltijd van een gasdetector zijn cruciaal voor het snel identificeren van gevaarlijke situaties en het nemen van passende maatregelen. Regelmatige kalibratie zorgt ervoor dat de detector snel en adequaat reageert op veranderingen in gasconcentraties. Een goed gekalibreerde detector kan het verschil maken tussen tijdige evacuatie en potentieel gevaarlijke vertragingen.

Kortom, het kalibreren van gasdetectoren is van essentieel belang voor de veiligheid van mens en milieu in diverse omgevingen. Door regelmatige kalibratie wordt de nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van de metingen gewaarborgd, wordt voldaan aan normen en voorschriften en worden veranderingen in omgevingsomstandigheden gecompenseerd. Respons- en hersteltijden blijven hierdoor op peil. Goed onderhouden en gekalibreerde gasdetectoren zijn hierbij een essentiële instrumenten om een veilige werkomgeving te handhaven.

Notra heeft een ervaren team van servicetechnici dat al meer dan 30 jaar bedrijven helpt om gasdetectie-installaties perfect te onderhouden. Bij meer dan 700+ klanten zorgen wij voor het onderhoud van gasdetectie waaronder de kalibratie van gasdetectie. Notra is ISO 9001 en VCA gecertificeerd, en al onze medewerkers zijn in het bezit van een VCA-certificaat.